فعالیت های در حال انجام:

انژیوگرافی و انژیوپلاستی  عروق  کرونر قلب – عروق محیطی واندام ها-  عروق کلیوی -  ائورت و کاروتید 
درمان بیماری های مادرزادی قلب  در بالغین به روش اینترونشن   ( غیر جراحی)
والولوپلاستی دریچه های قلب  (باز کردن دریچه های تنگ  قلب با بالون)
انژیو پلاستی سیستم عصبی شرایین کلیوی  در بیماران فشار خونی  RENAL  DENERVATION))
تشخیص و درمان بیماریهای قلبی عروقی و فشار خون